Toshkent Davlat Yuridik Universiteti

Taşkent, O‘zbekistonDavlat universiteti

Toshkent davlat yuridik universiteti 1991- yilda Toshkent davlat universitetining Yuridik fakulteti negizida institut sifatida tashkil qilingan. 2013- yilning 28- iyunida institutga universitet maqomi berilgan. Hozirda universitet sifatida faoliyat ko'rsatuvchi ushbu oliy o'quv yurtida bakalavr, magistratura ta'limidan tashqari ilmiy tadqiqotlar olib borilmoqda. Bakalavr bosqichida besh yo'nalish bo'yicha mutaxassislar tayyorlanmoqda:

1. Davlat huquqiy faoliyati;

2. Fuqarolik huquqiy faoliyati;

3. Jinoyat huquqiy faoliyati;

1. Davlat boshqaruvi huquqi;

2. Soliq va bojxona huquqi;

3. Biznes huquqi;

4. Xalqaro tijorat huquqi;

5. Shartnoma huquqi;

6. Korporativ huquq;

7. Tabiy resurslar huquqi;

8. Mexnat huquqi;

9. Jinoyat qonunchililigini qo'llash nazariyasi va amaliyoti;

10. Sud ekspertizasi va kriminalistika.

Fakülteler