Toshkent Davlat O'zbek Tili Va Adabiyoti Universiteti

Taşkent, O‘zbekistonDavlat universiteti

Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyoti universiteti 2016- yilning 13- mayida O'zbekiston Milliy Universiteti va Toshkent davlat pedagogika institutining o'zbek tili va adabiyoti fakultetlari negizida tashkil qilingan. Universitetda bakalavr va magistratura ta'limlaridan tashqari doktorantura bosqichi ham mavjud bo'lib, unda ilmiy tadqiqotlar olib borilmoqda. Universitet tarkibida 3 fakultet, bir institut, bir muzey mavjud. O'zbek filologiyasi, O'zbek tili va adabiyoti o'qitish, O'zbek-ingliz tarjima fakultetlarida bakalavr ta'limi berilmoqda. O'zbek tili va adabiyoti institutida tilshunoslik, turkologiya, leksikologiya, leksikografiya, dialektologiya, folklor, sotsiolingvistika, psixolingvistika, adabiyotshunoslik, adabiyot nazariyasi, tarjimashunoslik, nutq madaniyati, qiyosiy tilshunoslik kabi yo'nalishlarda ilmiy tadqiqotlar olib boriladi. Universitet tarkibiga kiruvchi O'zbek tili va adabiyoti muzeyida ko'p sonli qo'lyozma asarlar mavjud bo'lib, ular ilmiy tadqiqotlar orqali tadqiq etilmoqda.

Fakülteler