Plexanov Nomidagi Rossiya Iqtisodiyot Universiteti Toshkent Shahar Filiali

Taşkent, O‘zbekistonDavlat universiteti

O'zbekiston Respublikasining Vazirlar Mahkamasining qaroriga binoan tashkil qilingan G.V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universitetining Toshkentdagi filiali bakalavr va magistratura bo'yicha ta'lim bermoqda. lqtisodiyot (moliya va kredit), lqtisodiyot (mehnat iqtisodiyoti), Xalqaro iqtisod va tijorat, Moliyaviy iqtisod va Sarmoya boshqaruvi kabi yo'nalishlarda mutaxassislar yetishtirmoqda.

Fakülteler