Oliy Harbiy Bojxona Instituti

Taşkent, O‘zbekistonDavlat universiteti

O'zbekiston Respublikasi Davlat bojxona qo'mitasining Oliy harbiy bojxona instituti bojxona tizimiga yuqori malakali mutaxassislar tayyorlaydigan oliy o'quv yurtidir. 2002 yil 22 mayda bojxona kolleji, Soliq va bojxona akademiyasining bojxona ishi fakulteti negizida tashkil etilgan. Tarkibida bojxona ishi, qayta tayyorlash va malaka oshirish fakultetlari hamda 12 kafedra (jangovar, harbiy xizmat, jismoniy tayyorgarlik va avtomobil ishi; bojxona nazoratini tashkil etish; tashqi iqtisodiy faoliyatni davlat tomonidan boshqarish va h.k.) bor.

Fakülteler