Institute Of Microbiology

Tashkent, O‘zbekistonDavlat universiteti

Mikrobiologiya instituti 1965 yilda O'zbekiston Fanlar akademiyasining qaroriga asosan Akademiyaning Biologiya fanlari kafedrasi tarkibida tashkil etilgan.

Institut laboratoriyalarida va boshqa bo'limlarida hozirda 100 dan ortiq xodim ishlaydi, shu jumladan 2 ta akademik, 7 ta professor va 40 ta doktorant mavjud.

Institutning ilmiy faoliyati: mikroorganizmlarning biologiyasi va biotexnologiyalari, sohalarda mikroorganizmlardan foydalanish.Asosiy tadqiqot yo'nalishlari: biologik ekologiya, taksonomiya, fiziologiya, hujayra biologiyasi, biokimyo, genetika, bakteriya va zamburug'larning genetikasi, mikroorganizmlar hujayralarida metabolik jarayonlarni tartibga solish, milliy iqtisodiyotning rivojlanishi va mikrobiologik biotexnologiya muhitini yaratish.Tadqiqotlarning asosiy yo’nalishlari:

- mikroorganizmlar dunyosi xilma xilligini o’rganish;

- ekologiya, sistematika, biologiya, fiziologiya, bakteriyalar, zamburug’lar va achitqilar tsitologiyasi va genetikasi;

- amaliy – noyob mikrorganizmlar kulturalarining regional kollektsiyasini yaratish va ularni saqlab turish;

- mikroorganizmlarning fiziologiyasini va biokimyosini, ularda fermentlar, oqsillar, vitaminlar, antibiotiklar biosintezini o’rganish va ular asosida fiziologik faol moddalarni olish yangi biotexnologiyasini ishlab chiqish, hamda juda yuqori faol shtammlar-produtsentlarini olish;

- chorvachilik uchun noyob ozuqa qo’shimchalarini va mikrobli biologik faol moddalarni (ozuqa oqsillari, vitaminlar, aminokislotalar, o’sish regulyatorlari, vterinar preperatlar va b.) ishlab chiqish;

-o’simliklar hosildorligini oshiruvchi, ularning o’sishini stimulyatsiyalovchi, o’simliklarni turli kasalliklar va zararkunanda hasharotlardan himoya qiluvchi, uzoq yillar davomida qo’llanilgan kimyoviy o’g’itlar va zaharli kimyoviy moddalarning o’simliklarga salbiy ta’sirini kamaytiruvchi ekologik toza bioo’g’itlarni ishlab chiqarish;

- oziq-ovqat, kimyo, mikrobiologiya, tog’-kon, metallurgiya va neft sanoatida qo’llash uchun xo’jalik mahsulotlarini olishning yangi texnologiyalarini ishlab chiqish;

- qishloq xo’jaligi, sanoat va maishiy chiqindilardan mikroorganizmlar yordamida bioyoqilg’i (biogaz, bioetanol, biodizel) olish biotexnologiyasini ishlab chiqish.

Fakülteler