Farg'ona Davlat Universiteti

Fergana, O‘zbekistonDavlat universiteti

O'zbekiston Xalq Komissarlari Sovetining 1930- yil 1- maydagi qarori bilan Farg'onada oliy pedagogika instituti sifatida tashkil topdi. Institutning ochilishi Farg'ona vodiysida nafaqat maorif, balki madaniyat va fanning ravnaq topishida mühim ahamiyatga ega bo'ldi. Universitetda quyidagi fakultetlar mavjud: 1. Fizika-matemetika; 2. Tarix; 3. Chaqiriqqacha harbiy ta'lim; 4. Jismoniy madaniyat; 5. Ijtimoiy-iqtisodiy fanlar; 6. Pedagogika; 7. Tabiiy fanlar, geografiya; 8. Filologiya.

Farg'ona davlat universiteti ushbu fakultetlarda ta'limning turli yo'nalishlarida oliy ma'lumotli mutaxassislar yetishtirib chiqaradi. Shuningdek, Farg'ona davlat universiteti tarkibida bir qancha markazlar, kutubxona, talabalar turar joyi mavjud.

Fakülteler