Sevde Kalafat
4 yil avval - 11 Saniye

Shamolning umidvor ovozi "Ud (Kopuz)"

Shamolning umidvor ovozi "Ud (Kopuz)"


Turk musiqiy asboblaridan biri bo’lgan Ud Turkiy respublikalarida temir kopuz, aviz kopuz, og'iz kopuzu, domboi, awya gubuz, shankopiz kabi ismlar berilgan. Turkiy halqlar orasida ommabop bo’lgan Ud sehirli ohangi tufayli odatta Shamanlar tomonidan yovuz ruhlarning uzoqlashtirish va yaxshi ruhlarni chaqirish maqsadida o’yin, to’y kabi marosimlarda hofizlar tomonidan cholinadi.