Our Mission

Turkiy xalqlarning madaniyati, ulashuv va ijtimoiy tarmog'i

Turkiy xalqalar orasida o'zaro aloqalarini ta'minlash, barcha uchun o'z fikirlari va g'oyalarini to'siqsiz tashkil etish va boshqalari bilan ulashish imkonini yaratish."