Xolding tarkibida ishlaydigan sayohat qila oladigan erkak nomzodlar  yo'q ...

IhlasIstanbulreklamaOAV
Umumiy xususiyatlari

Fakultetning tegishli sohalari bitiruvchisi, ingliz va nemis tiliga ega nomzodlar.

Ish haqida

Holdingimizning reklama xizmatlari uchun mas'ul bo'lgan boshqaruvchi nomzodlari ishga qabul qilinadi.